AVG Privacy Statement

Verwerken persoonsgegevens

Rock Inc. Entertainment en Muijsenberg Theatre, Music and More verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • NAW-gegevens
 • Profielgegevens uiterlijke kenmerken
 • Foto’s en beeldmateriaal
 • CV
 • (Mobiel) telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • IP-adres 
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar hebben toestemming van ouders of voogd nodig. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@biboshow.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van documenten naar aanleiding van uw opdracht.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en opdrachten. 
 • Persoonlijke gegevens en foto’s/beeldmateriaal te gebruiken voor onze audities. 
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 


Wij brengen websitebezoek in kaart door gebruik van cookies. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van verkregen persoonsgegevens. 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren en wettelijke verplichtingen na te komen, waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of verwerkt. 

Delen van persoonsgegevens met anderen 

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies* die wij gebruiken 

Wij gebruiken alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres uit cookies worden herleid. Cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Wij gebruiken cookies voor: 

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze website.
 • Het bijhouden of de bezoeker direct of via landing pages op onze website terecht is gekomen.
 • Het bijhouden van het aantal websitebezoekers die onze routebeschrijving hebben opgevraagd. 
 • Het optimaliseren van onze website. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en (mobiel) device die u gebruikt, moet aanpassen.   

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale netwerken

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Youtube, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die deze sociale netwerken verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Youtube, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Youtube, Google + en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen    

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een verzoek sturen naar info@biboshow.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om uw adequaat te identificeren. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Deze cookies kunt u terug vinden in de instellingen van uw browser. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen een maximale termijn van 4 weken, op uw verzoek reageren. Voor deze werkzaamheden kunnen wij kosten in rekening brengen.

Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.** Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@biboshow.nl. 

* Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer of mobiele device installeert. Dit bestand houdt sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. 

** Bij een beveiligde website begint de URL in de adresbalk van uw browser met ‘https://’ in plaats van ‘http://’. In deze beveiligde omgeving wordt al uw informatie gecodeerd verstuurd naar onze server. Ook wordt nagegaan of de gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn om eventuele hackers buiten te sluiten